VÅRA TJÄNSTER

 

Befraktning

Genom vårt väletablerade kontaktnät bland kollegor i hela världen, kan vi hjälpa er att hitta bra alternativ för era transporter. Utöver sågade trävaror har vi även stor erfarenhet av övriga skogsprodukter, styckegods och projektlaster.

 

Linjetrafik

Vår väletablerade linjetrafik erbjuder sjöfrakt av sågade trävaror med flera avgångar i veckan från Varberg fram till hamn- eller brädgård i Storbritannien och på Irland.

  

Fartygsagent

Som den enda auktoriserade fartygsagenten i Varberg, kan vi erbjuda och samordna alla tjänster kring ett fartygsanlöp - dygnet runt, året om.

 

Spedition och tulltjänster

Vi erbjuder landspedition och sjöspedition, både inrikes- och internationella transporter och ordnar allt från lager, omlastning, dokumentation och tullhantering. Tulltjänster erbjuds, som export- och importdeklarationer, tullager, etc.

 

Vår ambition

Samtidigt som det pågår en ständig utveckling och omvandling av vår verksamhet,

är det vårt mål att hela tiden följa med i utvecklingen för att möta morgondagens behov.

Våra kunder och deras behov skall alltid stå i centrum för vårt arbete och hanteras med

kompetens och kvalitet i alla uppdrag vi åtar oss. 

 

Alla uppdrag utförs enligt Sveriges Skeppsmäklareförenings Standardvillkor

 

Alla terminaluppdrag utförs enligt NSAB 2000, som bland annat begränsar vårt ansvar och ger oss rätt att ta ut samtliga våra förfallna fordringar genom försäljning av all kundens egendom under vår kontroll.

 

Vårt företag uppfyller Fonasba Quality Standard

 

GDPR / INTEGRITETSPOLICY

Med anledning av den nya databeskrivningsförordning (EU General Data Protection Regulation, GDPR 2016/679) som trädde i kraft den 25 maj 2018, har vi uppdaterat våra rutiner och etablerat en integritetspolicy som beskriver hur vi på Magnusson Shipping hanterar personlig information och integritet. Vår POLICY uppdateras regelbundet och den senaste versionen kommer alltid att finnas tillgänglig på denna webbsida.