OM OSS

 

HISTORIA

I augusti 1881 flyttar den skånske sjökaptenen Gustaf Magnusson till Varberg, och startar upp skeppshandel och stuveri, efter några år till sjöss och som lärare i danska statens fiskeriskola.

 

År 1892 startar han upp skeppsmäkleri och ångbåtsagentur som en del av verksamheten.

Vi är sedan dess Varbergs ledande skeppsmäkleri. Nu under namnet Magnusson Shipping.

  

Under de 130 år som gått sedan dess, har företaget utvecklats och hanterat många godsslag och tjänster, för att tillgodose alla våra kunders behov, alltid med kunden i fokus.

 

Vi är medlemmar i Sveriges Skeppsmäklareförening, och har så varit, sedan starten år 1920.

 

Med historien i ryggen sitter vi kvar i samma lokaler där allt började, två århundraden sedan.