PERSONAL

 

Kristoffer Åsare (Partner)

VD, Virkesbefraktning,

Linjetrafik Scotline

 

 

Jonas Severinsson (Partner)

Virkesbefraktning,

Fartygsagent, Administration

 

  

Gabriel Svensson (Partner)

Virkesbefraktning,

Fartygsagent, Spedition

 

 

Katarina Melby

Administration,

Linjetrafik Scotline

 

 

Ulrika Silver

Linjetrafik Scotline

 

 

Charlotta Larsson

Linjetrafik Scotline

 

 

Adrian Zejak

Fartygsagent