BEFRAKTNING - LINJETRAFIK - FARTYGSAGENT - SPEDITION

 

Sedan år 1892 har vi bedrivit skeppsmäkleri och idag är vi det ledande- och enda skeppsmäkleriet i Varberg.

 

Vi ombesörjer majoriteten av fartygsanlöpen i Varberg, där vi sköter befraktning, spedition, linjetrafik och fartygsagentur.

  

Export av sågade trävaror utgör största delen av vår verksamhet, där Varberg idag är den ledande hamnen i Skandinavien.

 

Under åren som gått så har vi skapat oss den erfarenhet som krävs för att ordna alla tjänster i och omkring Varbergs hamn.

  

 

VÄLKOMMEN TILL OSS, ER SKEPPSMÄKLARE I VARBERG