BEFRAKTNING - LINJETRAFIK - FARTYGSAGENT - SPEDITION

 

Vår skeppsmäklarverksamhet startade i Varberg år 1892 och vi är idag det enda- och ledande skeppsmäkleriet i Varberg.

 

Vi är involverade i majoriteten av alla anlöp i Varbergs hamn, där vi utför tjänster som - befraktare, linjeagent, fartygsagent, speditör.

 

Export av sågade trävaror utgör största delen av vår verksamhet, där Varbergs hamn idag är den ledande exporthamnen i Skandinavien.

 

Under åren som gått har vi skapat oss den erfarenhet som krävs för att ordna alla efterfrågade tjänster i och omkring Varbergs hamn.

 

 

MAGNUSSON SHIPPING, Er SKEPPSMÄKLARE I VARBERG, SEDAN 1892