VÅR HAMN

 

Varbergs hamn

Varberg är sedan lång tid den ledande hamnen i Sverige för export av sågade trävaror. Detta är resultatet av våra nära kontakter med ledande exportörer, försäljare, transportörer och rederier.

 

Skogsprodukter i form av sågade trävaror, pappersmassa, massaved och sågtimmer är de produkter som hanteras till största del i hamnen idag. Utöver skogsprodukter hanterar hamnen även styckegods, bulkgods, containers och projektlaster.

 

Hamnen erbjuder 1300 kajmeter med djupgående upp till 10 meter. Kranar med lyftkapacitet upp till 45 ton tillsammans med en modern och mångsidig maskinpark säkerställer en effektiv och kvalitativ hantering. 

 

Varberg är en modern hamn med kort insegling, väl belägen för export- och import av alla godsslag. Hamnen har bra förbindelse med järnvägsnätet, samt motorvägarna och riksvägarna i regionen, vilket ger ett utmärkt logistiskt läge för svensk export- och import.