VÅRA TJÄNSTER

Fartygsklarering / Port Agency

Som den enda auktoriserade klareraren i hamnen, kan vi erbjuda

och samordna alla tjänster i samband med ett fartygsanlöp.

Allt från redarens/fartygets behov av service till att samordna

alla frågor kring lasten och lastdokumenten.

 

 

Befraktning

Genom vårt väletablerade kontaktnät bland kollegor i hela världen, kan vi hjälpa våra kunder att hitta bra alternativ för deras transporter.

Utöver sågade trävaror hanterar vi också pappersmassa, sågstock, massaved, flis,bränslepellets, styckegods och en hel del projektlaster för vindkraftverk.

 

 

Spedition

Vi kan arrangera tulldeklaration för både export och import, vidare-transport och magasinering för de vanligaste godsslagen.

 

 

Vår målsättning

Samtidigt som det pågår en ständig utveckling och omvandling av vår verksamhet,

är det vårt mål att hela tiden följa med i utvecklingen för att möta morgondagens behov.

Våra kunder och deras behov skall alltid stå i centrum för vårt arbete och hanteras med

kompetens och kvalitet i alla uppdrag vi åtar oss. 

 

Alla uppdrag utförs enligt Sveriges Skeppsmäklareförenings Standardvillkor

 

Alla terminaluppdrag utförs enligt NSAB 2000, som bland annat begränsar vårt ansvar och ger oss rätt att ta ut samtliga våra förfallna fordringar genom försäljning av all kundens egendom under vår kontroll.

 

Vårt företag uppfyller Fonasba Quality Standard

 

Integritetspolicy

Med anledning av den nya databeskrivningsförordning (EU General Data Protection Regulation, GDPR 2016/679) som trädde i kraft den 25 maj 2018, har vi uppdaterat våra rutiner och etablerat en integritetspolicy som beskriver hur vi på Magnusson Shipping hanterar personlig information och integritet.                                                                                                                                                                                                                                Denna policy uppdateras regelbundet och den senaste versionen kommer alltid att finnas tillgänglig på denna webbsida.