Hamnen i Varberg

Varberg är sedan lång tid den ledande hamnen i Sverige för export av sågade trävaror. Detta är resultatet av våra nära kontakter med ledande exportörer, försäljare, transportörer och rederier.

 

Utöver sågade trävaror hanteras också pappersmassa, sågstock, massaved, flis, styckegods och projektlaster av bland annat vindkraftverk eller vadhelst våra kunder önskar.

 

Hamnen erbjuder 1 300 meter kajer med djupgående upp till 10 meter. Kranar med lyftkapacitet upp till 45 ton tillsammans med en modern och mångsidig maskinpark sörjer för en snabb och effektiv godshantering. 

 

Varberg är en modern hamn med kort insegling, väl belägen för export/import av alla godsslag. Hamnen har bra förbindelse med allmänna järnvägsnätet. Via motorvägen E6/E20 samt riksvägarna 41 och 153 nås alla destinationer i södra och mellersta Sverige.