SHIPPING ÄR VÅR LAST

Magnusson Shipping är Varbergs ledande skeppsmäkleri och ombesörjer mellan 400 och 500 fartygsanlöp varje år. Export av sågade trävaror är en stor del av vår verksamhet och vi har linjetrafik till Storbritannien samt regelbundna avgångar till både Medelhavet, Nordafrika och USA.

 

Alla former av skogsprodukter som sågade trävaror, pappersmassa, sågstock, massaved, bränsleflis, träpellets och boardprodukter står för en stor andel av godsomsättningen i hamnen. Utöver dessa hanterar vi olika slag av projektlaster i form av industrimoduler och på senare år torn och vingar för vindkraftverk. Genom åren har vi hanterat de flesta godsslag som transporteras med fartyg.

 

Som stöd i vårt arbete har vi specialutvecklade IT-system för skogsprodukter och klareringsstöd.

 

Med lång erfarenhet, tradition och ett väl utbyggt kontaktnät med rederier och transportörer står vi alltid till tjänst att på bästa sätt utföra alla uppdrag.

 

Välkommen till Magnusson Shipping, Varbergs ledande skeppsmäklare.

 

                                                                                                                                                                 

       

 

 

 

 

 

Kontakt